СТАНИ НАШ ПАРТНЬОР
за да печелиш в удобно за теб време!

Във връзка с разширяване на дейността, предлагаме възможност за партньорство.

Работата на нашия партньор се състои в откриване на клиенти за промотиране на дейността им в изданията ни и посредничество при сключване на договор.

Очакваме позитивност, комуникативност и точност.

Предлагаме работа без работно време и атрактивно заплащане, обвързано с резултата!

За всеки сключен договор получавате 20% върху цялата сума на договора.

При достигане на определен оборот за месеца, вместо 20% получавате повече - гарантирана сума + процент:Your Text

Your Text

1 БОНУСНО НИВО

 достигнат оборот 3000 лв.

720 лв. +

25% за сумата над 3000 лв.

2 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 5000 лв.

1250 лв. +

27% за сумата над 5000 лв.

3 БОНУСНО НИВО

достигнат оборот 7000 лв.

1800 лв. +

30% за сумата над 7000 лв.

Правата и задълженията на партньорите се гарантират с Договор за посредническа дейност.

Подписвайки договор с ЛАЙФ ЕНД ТРАВЪЛ, не дължиш нищо и нищо не губиш! Можеш само да печелиш!

Пиши ни за допълнителна информация: lifeandtravel@abv.bg